ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ซาลโมเนลล่าเฟจในรูปแบบเอนแคปซูเลทแบบใหม่สำหรับการต้านเชื้อก่อโรคทางชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิติญา วงษ์คาจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม สุทธวัฒน์ เบญจกุล , กันติยา เพชรสง
คำสำคัญ ต้านเชื้อก่อโรคทางชีวภาพ;ซาลโมเนลล่าเฟจ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ : 074 289 337
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย แบคเทอริโอเฟจมีความจาเพาะเป็นอย่างสูงต่อการทาลายเชื้อก่อโรคร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อซาลโมเนลล่า แบคเทอริโอเฟจในรูปแบบเอนแคปซูเลทแบบผงแห้งเป็นรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยคุณสมบัติเด่นคือ การปกป้องแบคเทอริโอเฟจในสภาวะที่เป็นอันตราย สะดวกต่อการใช้งาน การเก็บรักษา และการขนส่ง สามารถประยุกต์ใช้กับอาหารได้หลากหลายประเภทสาหรับสัตว์หรือคนที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อซาลโมเนลล่า นำไปสู่อาหารมีความปลอดภัยสูงขึ้นพร้อมขายได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างไร้กังวล
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ซาลโมเนลล่าเฟจในรูปแบบเอนแคปซูเลทแบบใหม่สำหรับการต้านเชื้อก่อโรคทางชีวภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง