ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กรรมวิธีการผลิตสารสกัดชะมวงโอนด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
เจ้าของผลงานร่วม พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม , สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์
คำสำคัญ ชะมวงโอน;สารสกัดชะมวง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ : 074 288 980
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดใบชะมวงที่มีสารชะมวงโอนนี้ใช้วิธีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำจัดสารอื่นๆ ที่ไม่ต้องการออกโดยใช้คอลัมน์ชนิด weak base anion-exchange resin สารสกัดที่เตรียมได้มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเดิมที่สกัดด้วยน้ำมันรำข้าว สารสกัดที่ได้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ เนื่องจากมีสารชะมวงโอนที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง และต้านแบคทีเรียที่ก่อโรคในทางเดินอาหาร โดยเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง