ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คณิตฟาร์ม แบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง มีกิน มีใช้ ไม่ขัดสน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คณิต กันทะตั๋น
คำสำคัญ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง;เกษตรทฤษฎีใหม่;คณิตฟาร์ม
หน่วยงาน บ้านเลขที่ ๑/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย คณิตฟาร์ม เป็นฟาร์มของ คุณคณิต กันทะตั๋น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม มีความคิดริเริ่มและความพยายามในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น ลดต้นทุนการผลิต ประกอบอาชีพเชิงผสมผสาน นำเอาตู้เย็นเก่ามาทำเป็นตู้ฟักไข่ นำหญ้าสดมาอัดเป็นหญ้าอัดฟ่อน นำฟางข้าวมาอัดฟ่อนเพื่อลดการเผา ฯลฯ เป็นเกษตรกรผู้เสียสละถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรทั่วไป เป็นวิทยากรให้แก่กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการฝ่ายรักษาและบำรุงแม่น้ำวังฝั่งขวา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จากผลงานด้านการเกษตรด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่”, “ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)” ประจำตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://welovethaiking.com/blog/คณิตฟาร์ม-แบบอย่างเศรษฐ/
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


คณิตฟาร์ม แบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง มีกิน มีใช้ ไม่ขัดสน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง