ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนัชพร จโนภาส
คำสำคัญ ภัยธรรมชาติ;ชนิดของภัยพิบัติ
หน่วยงาน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นมหันตภัยที่เกิคขึ้นอย่างฉับพลันเป็นการนำมาซึ่งการทำลายล้างทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ มนุษย์ ยังสามารถทำลายเมืองได้ทั้งเมือง ภัยธรรมชาติมี 8 ชนิด เช่น แผ่นดินไหว วาตภัย(พายุหมุน) ทุกขภิกขภัย(ภัยแล้ง) อุทกภัย(น้ำท่วม) ดินถล่ม ไฟป่า สึนามิ เป็นต้น ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้บ่อยๆ ในประเทศไทย วิธีป้องกันคือการทำสมดุลธรรมชาติให้เป็นบวกเสมอ ทำให้ธรรมชาติปรับสมดุลอย่างช้าๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=DUTVhvBIxZ8
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ภัยพิบัติทางธรรมชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง