ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียลดโลกร้อน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด สาขาจังหวัดบุรีรัมย์
คำสำคัญ การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย;พลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า
หน่วยงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด สาขาจังหวัดบุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินธุรกิจรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสุรา บริษัท อธิมาตร จำกัด โดยได้ดำเนินโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบปิดที่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ ส่งก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้กลับไปให้โรงงานสุราใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำ ส่วนก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มากเกินความต้องการจะถูกนำมาปรับปรุงคุณภาพแล้วใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้เองภายในโรงไฟฟ้าและจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขั้นตอนการผลิตก๊าซชีวภาพนั้น เริ่มต้นที่หอกลั่นจากโรงงานสุราที่นำเอาแอลกอฮอล์ไปผลิตสุรา เกิดเป็นน้ำเสียหรือกากส่าจากโรงงานสุราฯ จึงนำน้ำเสียสู่กระบวนการส่งผ่านท่อ ซึ่งเป็นระบบปิดจากหอกลั่นจะส่งมายังบ่อบำบัด หลังจากนั้นจะมีการแปรรูปของเสียหรือน้ำเสีย เป็นพลังงานในรูปของแก๊สมีเทนหรือก๊าซชีวภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://greennetworkthailand.com/ไทยเบฟเวอเรจ-เอ็นเนอร์ย/
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียลดโลกร้อน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง