ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค และแบคทีเรียดื้อ ยาปฏิชีวนะบางชนิดจากราเอนโดไฟท์ที่คัดแยกจากสาหร่ายทะเล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อามีนา สาแม
คำสำคัญ ราเอนโดไฟท์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สาหร่ายทะเล แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ปัจจุบันพบว่าจุลินทรีย์ก่อโรคที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะมีแนวโน้มสูงขึ้น จนกลายเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขทั่วโลก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลุ่มราเอนโดไฟท์ที่คัดแยกจากสาหร่ายทะเล เพื่อเป็นแหล่งการผลิตสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค และฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง จากเดิมที่มีการศึกษาเฉพาะในพืชสมุนไพรเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม www.kmutt.ac.th
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง