ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไบโอแก๊สชุมชน สร้างพลังงานที่ยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่/บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ซีพีเอฟ
คำสำคัญ ไบโอแก๊สชุมชน;พลังงานที่ยั่งยืน;พลังงานทดแทน;การผลิตก๊าซชีวภาพในภาคปศุสัตว์
หน่วยงาน บ้านอัมพวัน หมู่ 8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย หนึ่งในตัวอย่างของการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม คือ “การผลิตก๊าซชีวภาพในภาคปศุสัตว์” แก๊สชีวภาพที่ได้จากฟาร์มจะถูกส่งผ่านท่อไปยังชุมชน เพื่อใช้ก๊าซมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเดินเครื่องยนต์ในการผลิตไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ สามารถใช้กับพัดลมระบายความร้อนในโรงเรือนเลี้ยงหมู ใช้กับปั้มน้ำ เป็นไฟฟ้าส่องสว่าง และเป็นพลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในฟาร์ม สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้มากกว่า 30-40% เท่ากับช่วยลดรายจ่ายด้านนี้ได้ 100% และยังแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องกลิ่นในฟาร์มหมูได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน และยังช่วยให้ฟาร์มปศุสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_30838
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ไบโอแก๊สชุมชน สร้างพลังงานที่ยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง