ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์น้อยหน่าลูกผสมอะติมัวย่า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เรืองศักดิ์ กมขุนทด
คำสำคัญ ปรับปรุงพันธุ์น้อยหน่า;น้อยหน่าพันธุ์อะติมัวย่า
หน่วยงาน สถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย น้อยหน่าเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนี่งของไทย ที่สามารถปลูกได้ทุกภาคแต่ที่่นิยมปลูกมากคือ ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มี 2 ชนิดคือ น้อยหน่าฝ้ายและน้อยหน่าหนัง ต่อมาในต่างประเทศได้วิจัยน้อยหน่าลูกผสมหรืออะติมัวย่า ขึ้นมา เป็นลูกผสมที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างน้อยหน่า ( A. squamosa Linn.) กับ เชริมัวย่า (A. cherimola Mill.) มีชื่อสามัญว่า atemoya (อะติมัวยา) ในปี2546 สถานีวิจัยปากช่องได้พัฒนาพันธุ์ลูกผสมอะติมัวย่า มาเป็นอะติมัวย่าL102 และอะติมัวย่า C31 ทำให้เพิ่มผลผลิตน้อยหน่าตามความต้องการของตลาดและเป็นไม้ผลส่งออกได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=IgH0yX-o4og
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การปรับปรุงพันธุ์น้อยหน่าลูกผสมอะติมัวย่า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง