ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โดมแสงนวลระบายอากาศประหยัดพลังงาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์
เจ้าของผลงานร่วม ณัฏรี ศรีดารานนท์
คำสำคัญ โดมแสงนวล;ประหยัดพลังงาน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ : 02 942 8960 ต่อ 308
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โดมแสงนวลระบายอากาศประหยัดพลังงานสำหรับติดตั้งบนหลังคาถูกพัฒนาขึ้นสำหรับภูมิอากาศของประเทศไทย (ร้อน-ชื้น) การออกแบบรูปทรงโดยคำนวณทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย์ที่ต่างจากอดีตจึงสามารถป้องกันรังสีตรงได้ 100% ตลอดปี (ไม่ใช้เครื่องจักรกล) มีระบบระบายอากาศตามธรรมชาติ (ไม่ใช้พัดลมดูดอากาศ) และผู้ใช้อาคารมองเห็นท้องฟ้าได้ ช่วยเพิ่มแสงสว่างที่นุ่มนวลดีต่อสายตาและคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคารป้องกันแสงจ้าความร้อน และรังสี UV ส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


โดมแสงนวลระบายอากาศประหยัดพลังงาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง