ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ดัชนีความสุกทางชีวภาพ และถุงห่อแบบ active สำหรับมะม่วง (Magifera indica L) เพื่อการค้าสมัยใหม่และการส่งออก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ปิยะพงษ์ สอนแก้ว
คำสำคัญ ถุงห่อแบบ active สำหรับมะม่วง;ดัชนีความสุกทางชีวภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ : 02 564 4488
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองถูกห่อด้วยถุง เพื่อป้องกันแมลงและให้ผิวสวย วางในตลาดสมัยใหม่(Modern Trade) และส่งออก เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยวผลมีสีเหลืองทองเหมือนมะม่วงที่สุกแล้ว ผู้บริโภคไม่สามรถแยกได้ว่าสุกหรือไม่สุกเพียงไรเป็นปัญหาอย่างมากที่ประเทศปลายทางหรือแม้แต่ตลาดภายในประเทศ งานวิจัยนี้ได้พัฒนาถุงห่อแบบ active และสร้างดัชนีความสุกทางชีวภาพ บนผิวผลมะม่วงทุกผลที่ห่อด้วยถุงนี้ ใช้ได้กับการผลิตแบบปกติ และออร์แกนิค ผู้บริโภคสามารถทราบความสุกทุกระยะของมะม่วงได้แม่นยำ ลดการสูญเสียจากการจับบีบ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง