ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฟิล์มทูฟลาย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดุสิต อธินุวัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม วรรณพร เทพบัณฑิต , กฤติเดช อนันต์
คำสำคัญ ฟิล์มทูฟลาย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ : 02 564 4440 ต่อ 2021
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ฟิล์มทูฟลาย เป็นผลิตภัณฑ์ฟิล์มถนอมอาหารชนิดบริโภค มีสารออกฤทธิ์คือ สารสกัดจากยี่หร่า โดยกระบวนสกัดใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ปราศจากตัวทำละลายตกค้าง สำหรับใช้ปกป้องผลไม้จากโรคหลังการเก็บเกี่ยวในระหว่างขนส่งและระหว่างการเก็บรักษา
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ฟิล์มทูฟลาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง