ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องวิเคราะห์อนุมูลอิสระสามวิธีพร้อมกัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นภาพร ยังวิเศษ
เจ้าของผลงานร่วม ธนัชชา ชัยดา , กิตติรัตน์ กิตติเจริญวิวัฒน์ , จักรพงษ์ สุวรรณบริบูรณ์ , วันชัย มีศิริ
คำสำคัญ เครื่องวิเคราะห์อนุมูลอิสระ;อนุมูลอิสระ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ : 02 564 4440 ต่อ 2401
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เครื่องวัดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแบบภาคสนาม สามารถนำไปวิเคราะห์เกี่ยวกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยใช้ปฏิกิริยาที่นิยมมากที่สุดสามวิธีคือวิธีวัดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เอบีทีเอส ดีพีพีเอช และวิธีหาปริมาณฟีนอลิก โดยวิเคราะห์ทั้งสามพร้อมกัน จุดเด่นคือสามารถใช้กับคิวเวทปกติที่ใช้ในงานทางเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ทั่วไปแต่สามารถลดปริมาณสารตัวอย่างและสารเคมีที่ใช้ได้อย่างน้อยสามเท่า เพื่อลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ และลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ทำให้สะดวกในการนำไปใช้งานในภาคสนาม และประหยัดค่าใช้จ่าย ตัวเครื่องต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลและเก็บข้อมูล
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เครื่องวิเคราะห์อนุมูลอิสระสามวิธีพร้อมกัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง