ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เรสท์วีลล์: วีลแชร์ปรับนอนได้อัตโนมัติสำหรับสัตว์พิการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรางคณา พันธุ์วานิช
เจ้าของผลงานร่วม ดิลก ปืนฮวน , ซีซิลเลอร์ ปัคคี , เสาวลักษณ์ มานะกิจไพบูลย์ , ชุมพล จิตรกร
คำสำคัญ วีลแชร์สัตว์พิการ;เรสท์วีลล์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทรศัพท์ : 02 889 5215
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย RestWheels คือวีลแชร์สาหรับสัตว์พิการซึ่งได้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์พิการให้กลับมาเดินได้อีกครั้ง โดย RestWheels มีจุดเด่นคือโครงสร้างที่ออกแบบเฉพาะซึ่งสามารถปรับให้อยู่ในท่านอนหรือยืนได้ ช่วยให้สัตว์พิการสามารถนอนพักหรือวิ่งเล่นได้อย่างอิสระ โดยระบบจะทำงานอย่างอัตโนมัติโดยวิเคราะความต้องการของสัตว์พิการจาก ข้อมูลเซนเซอร์และควบคุมโครงวีลแชร์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้สัตว์พิการทั่วไปสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องการการฝึกฝน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เรสท์วีลล์: วีลแชร์ปรับนอนได้อัตโนมัติสำหรับสัตว์พิการ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง