ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สูตรอาหารอเนกประสงค์สำหรับเลี้ยงสัตว์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุกานดา ศรีวิชัย
คำสำคัญ อาหารสัตว์;สูตรอาหารเลี้ยงสัตว์อเนกประสงค์
หน่วยงาน บ้านค่ายเจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของอาหารที่ใช้เลี้ยง เกษตรกรอาจต้องซื้ออาหารมาเลี้ยงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี แต่สำหรับ สิบเอกหญิงสุกานดา ศรีวิชัย ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานบ้านค่ายเจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย กล่าวว่า อาหารสัตว์ปัจจุบันมีราคาแพงอาจเป็นการเพิ่มต้นทุนในการเลี้ยง วิธีการลดต้นทุนที่ดีที่สุดคือการทำอาหารเลี้ยงสัตว์เอง ซึ่งมีสูตรอาหารอเนกประสงค์สำหรับเลี้ยงสัตว์อย่างง่าย สามารถนำไปเลี้ยงปลาน้ำจืดชนิดกินพืช เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงเป็ดได้ ด้วยวิธีการผสมที่น่าสนใจง่ายๆ ด้วยส่วนผสม ดังนี้ รำละเอียด 2 ส่วน, ผักตบชวาหั่นสด 3 ส่วน, หัวอาหารไก่พื้นเมือง 1 ส่วน, น้ำหมักชีวภาพสูตรหัวเชื้อ(พด.2) 2 ช้อนโต๊ะ(ต่อสูตรอาหารดังกล่าว 3 กิโลกรัม) นำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมให้เข้ากันสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ได้ตามต้องการโดยไม่ต้องซื้ออาหารสำเร็จรูป ช่วยประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=d6dZKBMMh0Y
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สูตรอาหารอเนกประสงค์สำหรับเลี้ยงสัตว์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง