ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบจัดการหอพักผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณี ศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดุสิตา ปานสุวรรณ
คำสำคัญ หอพัก;การจัดการหอพัก
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย พัฒนาระบบการจัดการหอพักผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา หอพักมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อพัฒนาระบบจัดการหอพักให้มีความคล่องตัวสะดวกในการใช้งาน รวมถึงการให้บริการระบบที่ได้พัฒนาขึ้น มีลักษณะการทำงานแบบ Web Application มีการแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 5 ระดับคือ เจ้าหน้าที่หอพัก เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ และนักศึกษาที่พักอยู่ในหน่วยหอพัก พบว่า ภาพรวมของระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าระบบมีการตอบสนองต่อการใช้งานและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.northbkk.ac.th/research/?news=research&id=000207
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ระบบจัดการหอพักผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณี ศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง