ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบให้บริการข้อมูลการเดินทางเฉพาะบุคคลสำหรับการท่องเที่ยวไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล
เจ้าของผลงานร่วม ไกรศักดิ์ เกษร , Dr.Antony Harfield
คำสำคัญ ข้อมูลการเดินทาง;ข้อมูลการเดินทางสำหรับการท่องเที่ยวไทย
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ระบบให้บริการข้อมูลการเดินทางเฉพาะบุคคลสำหรับการท่องเที่ยวไทยมีความสามารถในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามความสนใจของผู้ใช้โดยอาศัยข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) และวางแผนการเดินทางอัตโนมัติได้ทั้งแบบวันเดียวและหลายวันตามข้อกำหนดของผู้ใช้โดยนำเสนอเป็นตารางเวลาและเส้นทางการท่องเที่ยว ระบบถูกพัฒนาเป็นเว็บเซอร์วิสซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถใช้งานได้ง่ายผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ ประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวจะได้รับ คือ ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาสถานที่และวางแผนการเดินทางภายในระบบเดียว
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ระบบให้บริการข้อมูลการเดินทางเฉพาะบุคคลสำหรับการท่องเที่ยวไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง