ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ซังข้าวโพด พลังงานทดแทนจากพืช ผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนิวัตน์ หาโภคี
คำสำคัญ พลังงานทดแทน;พลังงานจากซังข้าวโพด;การผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ซังข้าวโพดเศษเหลือจากกะเทาะเอาเมล็ดข้าวโพดออกแล้วแทบไม่มีประโยชน์อะไร ใช้ทำปุ๋ยหมักก็ย่อยสลายยาก บางพื้นที่เกษตรกรจึงปล่อยทิ้งกองเป็นภูเขา การเผาจึงเป็นวิธีกำจัดซังข้าวโพดอย่างไม่มีทางเลือก ต่อมาจึงมีการทำเป็นถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด แต่ก็มีอยู่ในวงจำกัด การปล่อยทิ้งซังข้าวโพดให้ย่อยสลายไปเองโดยจุลินทรีย์ใช้เวลานาน และเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนสู่บรรยากาศ ส่วนการเผาซังข้าวโพดเป็นวิธีการกำจัดที่เร็ว แต่เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ การได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซมีเทน จากการเผาซังข้าวโพดขึ้นอยู่กับสภาพและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กระทั่งเกิดโรงไฟฟ้าชีวมวลนำซังข้าวโพดไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ซังข้าวโพดจึงเกิดประโยชน์ และมีมูลค่าแทนการเผาทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1466929582
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ซังข้าวโพด พลังงานทดแทนจากพืช ผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง