ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Garden Fresh
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์
คำสำคัญ ถุงยืดอายุรักษ์โลก;นวัตกรรม Garden Fresh
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นวัตกรรม Garden Fresh ถุงยืดอายุรักษ์โลกนั้นสามารถยืดอายุการเก็บรักษาพืชผลสด 2 – 10 เท่า ขึ้นกับชนิดของพืชผลสด เช่น เห็ดฟางที่มีอายุเพียง 1 วันยืดอายุเก็บรักษาเป็น 7 วัน ทำให้ประสบความสำเร็จในการทดสอบส่งออกไปยังประเทศบรูไนในปี 2558 นอกจากเห็ดฟางแล้วยังได้ทดสอบและได้ผลดีกับมะม่วงน้ำดอกไม้ ใบมะกรูด ถั่วฝักยาว ข้าวโพดฝักอ่อน ตะไคร้ พริกขี้หนู ผักกาดหอม มะนาว มะเขือเทศ กระเทียมปอกเปลือก หอมแดงปอกเปลือก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสูตรสำหรับยืดอายุเนื้อสด ได้ทดสอบและสามารถรักษาคุณภาพเนื้อวัวสดตัดแต่งแช่เย็นจาก 4 วันเป็น 11 วัน และเมื่อทิ้งฝังกลบสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพภายใน 4 เดือน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/impact/3892/
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง