ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง “รองเท้าสุขภาพ” เพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิริพร จันทร์ฉาย
คำสำคัญ รองเท้าเพื่อสุขภาพ;ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน
หน่วยงาน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ปัจจุบันรองเท้าเพื่อสุขภาพเป็นที่สนใจของผู้ที่รักสุขภาพทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุรองเท้าเพื่อสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งมีลักษณะของเท้าที่ผิดรูป จำเป็นต้องใส่รองเท้าที่ตัดขึ้นโดยเฉพาะและเหมาะกับรูปเท้าที่เปลี่ยนไป ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพเท้าและรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเก็บข้อมูลสัดส่วนเท้าของอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้สูงอายุ สร้างเป็นหุ่นรองเท้า ขนาดต่างๆ ปรับแต่งเป็นรองเท้าต้นแบบ และมีการผลิตเป็นรองเท้าที่เข้ากับลักษณะเท้าของผู้สูงอายุที่มารับการรักษา ต้องมาพบแพทย์ที่ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อตรวจคัดกรองปัญหาเกี่ยวกับเท้าและรับการรักษา จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการผลิตรองเท้า โดยทีมงานจะทำการหล่อขึ้นรูปเท้าและตัดรองเท้าที่มีลักษณะเฉพาะ ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเดินและใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/14882/
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


“รองเท้าสุขภาพ” เพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง