ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาศักยาพการผลิตกาแฟไทยเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คำสำคัญ การผลิตกาแฟไทย;การเปิดเสรีการค้า
หน่วยงาน ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทานในเมล็ดกาแฟในประเทศพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตเมล็ดกาแฟในประเทศมากที่สุดได้แก่ ความสามารถในการให้ผลผลิตของต้นกาแฟ ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้าเมล็ดกาแฟมากที่สุดได้แก่ ความต้องการเมล็ดกาแฟดิบของโรงงานแปรรูป ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้ากาแฟสำเร็จรูปได้แก่ จำนวนประชากร ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกเมล็ดกาแฟได้แก่ นโยบายของรัฐในการแทรกแซงตลาด โดยผลักดันให้มีการส่งออก ปัจจัยที่มีผลต่อราคาเมล็ดกาแฟที่เกษตรกรได้รับมากที่สุดได้แก่ ราคาส่งออกเมล็ดกาแฟดิบ ปัจจัยที่มีผลต่อราคาส่งออกเมล็ดกาแฟดิบ ได้แก่ ราคาเมล็ดกาแฟดิบในตลาดนิวยอร์ก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/17.55researchcoffee05072556.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การศึกษาศักยาพการผลิตกาแฟไทยเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง