ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีการจัดคลังข้อสอบตามค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบแบบเป็นช่วงของแต่ละระดับชั้นร่วมกับการจัดสมดุลเนื้อหา สำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศักดิ์ชัย จันทะแสง
คำสำคัญ วิธีการจัดคลังข้อสอบ, ค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบแบบเป็นช่วง, การจัดสมดุลเนื้อหา,การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ
หน่วยงาน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ตึก 36 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถ.นางลิ้นจี่ เขตสาทร กรุงเทพ 10210
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การพัฒนาวิธีการจัดคลังข้อสอบตามค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบแบบเป็นช่วงของแต่ละระดับชั้นร่วมกับการจัดสมดุลเนื้อหา สำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1VBoTjxTzFV51yTimU24a2JAGs0LeEfPr
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาวิธีการจัดคลังข้อสอบตามค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบแบบเป็นช่วงของแต่ละระดับชั้นร่วมกับการจัดสมดุลเนื้อหา สำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง