ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วย Main Bus Support ขณะจ่ายไฟ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เจริญ คำคง
เจ้าของผลงานร่วม ธนสิทธิ์ จรูญศักดิ์ , กฤษวัฒน์ ทองแกมแก้ว
คำสำคัญ หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วย;Main Bus Support
หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Email : charoen.ko@egat.co.th
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วย Main Bus Support ขณะจ่ายไฟ เป็นหุ่นยนต์ที่จะช่วยป้องกันไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง เนื่องจาก Flash Over ที่ Main Bus ซึ่งพัฒนามาจากปรากฏการณ์ Corona บนฉนวนลูกถ้วย Main Bus Support ในลานไกไฟฟ้า โดยหุ่นยนต์ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมกับอุปกรณ์ที่ระดับแรงดัน 115-230 kV ติดตั้งใช้งานง่ายไม่กี่ขั้นตอน น้ำหนักเบา ปลอดภัย เนื่องจากใช้ Remote Control ในการควบคุม และยึดหลักความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEEE std. 516 “IEEE Guide for Maintenance Methods on Energized Power Lines
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วย Main Bus Support ขณะจ่ายไฟ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง