ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของแผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหมที่มีสารฆ่าเชื้อเป็นส่วนประกอบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรอนงค์ อร่ามวิทย์
คำสำคัญ โปรตีนกาวไหมที่มีสารฆ่าเชื้อ;แผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหม
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหมที่มีสารฆ่าเชื้อคือ 0.05% chlorhexidine ซึ่งมีความคงตัวดี สามารถปลดปล่อยโปรตีนกาวไหมที่สามารถกระตุ้นการหายของบาดแผลได้ และเมื่อนำไปฝังใต้ผิวหนังหนูเพื่อศึกษาปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายสัตว์ต่อแผ่นเนื้อเยื่อที่ผลิตขึ้นพบว่า แผ่นดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรือปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ในสัตว์ทดลอง หรืออาจกล่าวได้ว่าแผ่นเนื้อเยื่อที่พัฒนาขึ้นมีความปลอดภัยสามารถนำไปทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิกในผู้ป่วยต่อไปได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของแผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหมที่มีสารฆ่าเชื้อเป็นส่วนประกอบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง