ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สนามจินตนาการสำหรับเด็กผู้บกพร่องทางการเห็น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัชชา โรจน์วิโรจน์
คำสำคัญ ผู้บกพร่องทางการเห็น;จินตนาการสำหรับเด็ก
หน่วยงาน บริษัท บลิกซ์ พ็อพ จำกัด Email : blixpop.co@gmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สนามจินตนาการ เป็นชุดของเล่นเสริมพัฒนาการที่ได้ผ่านการศึกษาและออกแบบ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในวัยเด็กทางด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ความคิดจินตนาการสร้างสรรค์ การเข้าสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้พิการทางสายตา ออทิสติก และพัฒนาการล่าช้า มีการออกแบบคำนึงถึงความปลอดภัยใช้วัสดุปลอดสารพิษ ได้รับมาตราฐานจากไทย ยุโรป (EN) และอเมริกา (ASTM) ซึ่งชุดผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย บล็อคสนาม 4 รูปแบบ จำนวน 40 บล็อค ผู้เล่นสามารถนำมาประกอบกันเป็นรูปแบบสนามของตนเอง ได้เรียนรู้พื้นผิวสัมผัสที่แตกต่าง เช่น หญ้าเทียม เปลือกไม้สามารถสร้างเป็นทางเดินเพื่อฝึกการทรงตัว เดิน มุด ปีน คลาน หรือการทำกิจกรรมกลุ่ม
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


สนามจินตนาการสำหรับเด็กผู้บกพร่องทางการเห็น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง