ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาพลาสติกชีวภาพเพื่อผลิตถ้วยกาแฟ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัตนวรรณ มกรพันธุ์
คำสำคัญ พลาสติกชีวภาพ;พลาสติกชีวภาพเพื่อผลิตถ้วยกาแฟ
หน่วยงาน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลกไทด์ (PLA) สามารถย่อยสลายเองได้ การนำมาใช้เป็นภาชนะอาหารและเครื่องดื่มประเภทใช้แล้วทิ้งมีความเหมาะสมมาก พบว่าสามารถใช้ได้ดีที่อุณหภูมิห้องแต่ไม่เหมาะใช้งานอุณหภูมิสูง เนื่องจากมีจุดอ่อนตัวต่ำที่ราว 60 องศาเซลเซียส การนำไปใช้เป็นถ้วยเครื่องดื่มร้อนเช่นกาแฟ จึงเป็นไปไม่ได้ แต่ความต้องการบริโภคกาแฟมีจำนวนมาก ถ้วยกาแฟร้อน (ส่วนใหญ่เป็นกระดาษเคลือบพลาสติก) ใช้แล้วทิ้งจึงก่อขยะจำนวนมาก จึงต้องการงานวิจัยพัฒนาสมบัติทนร้อนให้จุดอ่อนตัวของพลาสติกชีวภาพมีค่าสูงขึ้น ให้สามารถใช้งานได้กับเครื่องดื่มร้อน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาพลาสติกชีวภาพเพื่อผลิตถ้วยกาแฟ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง