ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบรายงานสภาพพื้นผิวถนนอัจฉริยะผ่านระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม
เจ้าของผลงานร่วม วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา , ภัทร์ภัสสร ธนาเสฎฐ์หิรัญ
คำสำคัญ ถนนอัจฉริยะ;การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Email : kkhownium@gmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานประดิษฐ์นี้เป็นการสร้างระบบอัจฉริยะเพื่อเตือนผู้ขับขี่เกี่ยวกับตำแหน่งพื้นผิวถนนที่มีปัญหา และเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่มีข้อมูลตำแหน่งของหลุม บ่อ ของถนนส่งต่อให้หน่วยงานเทศบาล เมือง เข้าซ่อมแซมจุดเสียหาย รวมทั้งนำข้อมูลไปวางแผนเงินงบประมาณ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นแอพลิเคชั่นที่อาศัย accelerometer จากสมาร์ทโฟนเป็นตัวตรวจจับแรงสั่นสะเทือนระหว่างขับขี่โดยสาร ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เปิดให้ผู้ใช้ถนนทุกคนสามารถช่วยกันส่งข้อมูลของจุดที่มีปัญหาขึ้นระบบประมวลผลแบบเรียลไทม์ มีการจัดอันดับความเสียหายของจุดที่มีปัญหาเพื่อให้สะดวกต่อการจัดซ่อม
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ระบบรายงานสภาพพื้นผิวถนนอัจฉริยะผ่านระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง