ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กล่องพลังงานฉุกเฉินเติมเชื้อเพลิงได้ง่าย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรเทพ เขียวหอม
เจ้าของผลงานร่วม กิจชัย กาญจนประภากุล
คำสำคัญ พลังงานฉุกเฉิน;พลังงานเชื้อเพลิง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ : 02 218 6878
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ในงานนี้ได้ประดิษฐ์กล่องพลังงานฉุกเฉินซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ภัยพิบัติ หรือการประยุกต์ใช้นอกโครงข่ายไฟฟ้า กล่องพลังงานฉุกเฉินที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นถูกพัฒนาขึ้นบทฐานของแบตเตอรี่สังกะสี-อากาศซึ่งสามารถเติมเชื้อเพลิงได้ และสามารถคายประจุได้ 15 วัตต์ เป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้น ยังทำงานเงียบและไม่มีการปล่อยไอเสียในขณะคายประจุ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


กล่องพลังงานฉุกเฉินเติมเชื้อเพลิงได้ง่าย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง