ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบสเปรย์น้ำลดฝุ่นสนิมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทรงพล ปอประสิทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม จงดี มะลิทอง , ณัชกร ถึงสุข , กฤษฏิ์ พฤกษ์บวรพงศ์ , ชัชลักษณ์ ริ้ววงศ์ษา
คำสำคัญ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน;ระบบสเปรย์น้ำ
หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Email : songpol.po@egat.co.th
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ระบบสเปรย์น้ำลดฝุ่นสนิม เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อดักจับฝุ่นสนิมที่ตกค้างในระบบก่อนปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ โดยใช้วิธีการเป่าลมจาก FD-FAN ไล่ฝุ่นสนิมไปยังระบบสเปรย์น้ำ ส่งผลให้ฝุ่นสนิมถูกดักจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดผลประทบต่อชุมชนโดยรอบ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ระบบสเปรย์น้ำลดฝุ่นสนิมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง