ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หัวต่อทำความสะอาดพัดลม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บัณฑิตา แก้วคำแสน
เจ้าของผลงานร่วม เบญจรัตน์ ลีลา , ขุนทอง คล้ายทอง , ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย
คำสำคัญ หัวต่อทำความสะอาดพัดลม;พัดลม
หน่วยงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี Email : dokbeer20@hotmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย หัวต่อทำความสะอาดพัดลมใช้สำหรับทำความสะอาดพัดลมเพดาน ด้วยลูกกลิ้งทำความสะอาดที่สามารถถอดออกได้เพื่อทำความสะอาดหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน โดยลูกกลิ้งสามารถหมุนได้ 240 องศาและใช้พื้นที่ในการจัดเก็บค่อนข้างน้อย ทำให้พกพาได้สะดวก
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


หัวต่อทำความสะอาดพัดลม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง