ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำสำหรับแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
เจ้าของผลงานร่วม สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร , สรรควร สัตยมงคล , ธเนตร์ ฮวดสุวรรณ , ธิตินันท์ ตะเภาน้อย , ชวิน กันยาวรารักษ์
คำสำคัญ อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำสำหรับแหล่งน้ำขนาดเล็ก;อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ
หน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02 858 6698
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำสำหรับแหล่งน้ำขนาดเล็กใช้สำหรับส่งข้อมูลปริมาณค่า ของระดับน้ำผ่านระบบเครือข่ายผู้ให้บริการ True mobile จัดเก็บพร้อมประมวลผลข้อมูลบนระบบ cloud และแสดงผลเป็น Dash board เพื่อรายงานค่าของแหล่งน้ำขนาดเล็กในฤดูแล้งว่ามีปริมาณน้ำเหลือเท่าใด และหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำสำหรับแหล่งน้ำขนาดเล็ก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง