ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กังหันลมพลังงานแม่เหล็ก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ญาณภัทร นิคมรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม กุลนันท์ ลาภานันท์ , อุมาวดี หมู่หมื่นศรี , สิดารัศมิ์ คำภักดี , ธีระวุฒิ จันทะพันธ์
คำสำคัญ กังหันลมพลังงานแม่เหล็ก;กังหันลม
หน่วยงาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม Email : windowmc@hotmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เป็นกังหันลมที่มีการนำระบบแม่เหล็กที่จัดเรียงในรูปแบบเฉพาะ มาใช้ เพิ่มและลดความเร็วของกังหันลมทำให้เมื่อความเร็วลมต่ำ กังหันลมสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ และถ้าความเร็วลมสูง จะสามารถช่วยลดความเร็วของกังหันลมได้ ทำให้กังหันลมที่ติดตั้งระบบแม่เหล็กเสริมเข้าไป จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในช่วงความเร็วลมที่กว้างขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


กังหันลมพลังงานแม่เหล็ก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง