ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ถุงมือยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลตและเติมอนุภาค ของไคโตซานและนาโนซิลเวอร์เพื่อพัฒนาผิวสัมผัสและสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฐิตินาถ สุคนเขตร์
เจ้าของผลงานร่วม วันปิติ ธรรมศรี , นครินทร์ ศรีสุวรรณ , วีรชน ภูหินกอง , สุวิทย์ นำภาว์ , เยาวเรศ ส่วนบุญ
คำสำคัญ พอลิเมทิลเมทาคริเลต;ถุงมือยางธรรมชาติ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ : 02 244 5280-2
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ถุงมือยางธรรมชาติที่ผสมพอลิเมทิลเมทาคริเลทกับอนุภาคนาโนซิลเวอร์ และไคโตซาน ที่สังเคราะห์ขึ้น สามารถลดผิวสัมผัสระหว่างผิวหนังกับถุงมือยางเนื่องจากมีความขรุขระพื้นผิวเพิ่มมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เมื่อเทียบกับถุงมือยางธรรมชาติ และมีมิติทางกายภาพ สมบัติด้านการดึงก่อนบ่มเร่งและหลังบ่มเร่ง และสมบัติการรั่วซึมน้ำ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว มอก. 1056 – 2548 สามารถนำไปใช้งานเป็นถุงมือตรวจโรคได้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ถุงมือยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลตและเติมอนุภาค ของไคโตซานและนาโนซิลเวอร์เพื่อพัฒนาผิวสัมผัสและสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง