เพิ่มมูลค่าไข่ขาวของไข่เค็มในกุนเชียง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  เพิ่มมูลค่าไข่ขาวของไข่เค็มในกุนเชียง
เจ้าของผลงาน :  วิรัตน์ สุมน
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไข่ขาวของไข่เค็ม, กุนเชียงเสริมไข่ขาวของไข่เค็ม
หน่วยงาน :  คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  ไข่เค็มนอกจากจะมีการนำมาบริโภคกันภายในครัวเรือนแล้ว ในอุตสาหกรรมการทำขนมยังนิยมใช้เฉพาะไข่แดงเค็มเป็นส่วนประกอบของขนม เช่น ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมโมจิ เป็นต้น ส่งผลให้ไข่ขาวของไข่เค็มเหลือทิ้ง ด้วยเหตุผลของการเหลือทิ้งไข่ขาวของไข่เค็มจากอุตสาหกรรมดังกล่าว คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงทำการศึกษาเพื่อนำไข่ขาวของไข่เค็มไปแปรรูป โดยนำไปผสมกับกุนเชียงและศึกษาคุณภาพของกุนเชียงที่ได้เสริมไข่ขาวของไข่เค็มเข้าไป จากผลการศึกษาทำให้ทราบว่าไข่ขาวของไข่เค็ม เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหาร เมื่อนำมาเสริมในกุนเชียงจะทำให้กุนเชียงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีนในไข่ขาวที่ย่อยได้ง่าย ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างดีไม่มีโคเลสเตอรอล ให้รสสัมผัสกลิ่นและรสชาติของกุนเชียงดีขึ้น ปลอดภัยในการรับประทาน ซึ่งการนำไข่ขาวของไข่เค็มมาเสริมในกุนเชียงถือได้ว่าเป็นการสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดีและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=16983
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
เพิ่มมูลค่าไข่ขาวของไข่เค็มในกุนเชียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710