ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เพิ่มมูลค่าไข่ขาวของไข่เค็มในกุนเชียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิรัตน์ สุมน
คำสำคัญ ไข่ขาวของไข่เค็ม;กุนเชียงเสริมไข่ขาวของไข่เค็ม
หน่วยงาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ไข่เค็มนอกจากจะมีการนำมาบริโภคกันภายในครัวเรือนแล้ว ในอุตสาหกรรมการทำขนมยังนิยมใช้เฉพาะไข่แดงเค็มเป็นส่วนประกอบของขนม เช่น ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมโมจิ เป็นต้น ส่งผลให้ไข่ขาวของไข่เค็มเหลือทิ้ง ด้วยเหตุผลของการเหลือทิ้งไข่ขาวของไข่เค็มจากอุตสาหกรรมดังกล่าว คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงทำการศึกษาเพื่อนำไข่ขาวของไข่เค็มไปแปรรูป โดยนำไปผสมกับกุนเชียงและศึกษาคุณภาพของกุนเชียงที่ได้เสริมไข่ขาวของไข่เค็มเข้าไป จากผลการศึกษาทำให้ทราบว่าไข่ขาวของไข่เค็ม เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหาร เมื่อนำมาเสริมในกุนเชียงจะทำให้กุนเชียงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีนในไข่ขาวที่ย่อยได้ง่าย ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างดีไม่มีโคเลสเตอรอล ให้รสสัมผัสกลิ่นและรสชาติของกุนเชียงดีขึ้น ปลอดภัยในการรับประทาน ซึ่งการนำไข่ขาวของไข่เค็มมาเสริมในกุนเชียงถือได้ว่าเป็นการสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดีและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=16983
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เพิ่มมูลค่าไข่ขาวของไข่เค็มในกุนเชียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง