ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไตรโครเดอร์มาทะเลที่แยกจากฟองน้ำบริเวณในแนวปะการัง และการเป็นปฏิปักษ์ต่อราสาเหตุโรคพืช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จำเริญ บัวเรือง
เจ้าของผลงานร่วม เลขา มาโนช , อรอุมา เพียซ้าย , จิระเดช แจ่มสว่าง , ปานหทัย นพชินวงศ์ , กลิ่นผกา ภูถาวร , กิตติวรา อยู่เย็น , เอนก กิจเจา
คำสำคัญ ไตรโครเดอร์มาทะเล;แนวปะการัง;การควบคุมทางชีวภาพ;ราสาเหตุโรคพืช
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ราทะเล (marine fungi) ในระบบนิเวศแนวปะการัง มีบทบาทสำคัญในการช่วยย่อยสลายเศษซากพืชและสัตว์ ทำให้เกิดสภาพสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล ราไตรโครเดอร์มาทะเล (marine-Trichoderma) ที่แยกได้จากสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังเป็นราทะเลอีกกลุ่มหนึ่งมีความสำคัญ ดังรายงานของ Pruksakorn และ คณะ (2010) พบว่าสามารถแยกเชื้อรา Trichoderma sp. จากฟองน้ำทะเลที่ยังไม่ทราบชนิด แล้วนำมาสกัดสารพบสารใหม่ aminolipopeptides 3 ชนิด ได้แก่ trichoderins A (1), A1 (2) และ B (3) และนำมาทดสอบการต้านเชื้อกลุ่ม mycobacterial สามารถยับยั้งเชื้อแบททีเรีย ชนิด Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium bovis BCG, และ Mycobacterium tuberculosis 37Rv ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P52.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ไตรโครเดอร์มาทะเลที่แยกจากฟองน้ำบริเวณในแนวปะการัง และการเป็นปฏิปักษ์ต่อราสาเหตุโรคพืช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง