ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชนิดของพันธุ์ปลาที่พบในพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ ระยัน
เจ้าของผลงานร่วม บุญทิวา ชาติชำนิ , อมรรัตน์ รังสิวิวัฒน์ , สุกัญญา คำหล้า
คำสำคัญ ความหลากหลาย;ชนิดพันธุ์ปลา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ปลาน้ำจืดเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน ความหลากหลายของพันธุ์ปลาน้ำจืดในประเทศไทยพบมากกว่า 573 ชนิด และมีจำนวนถึง 150 ชนิด ที่ใช้สำหรับบริโภค จากข้อมูลสถิติผลผลิตเฉลี่ยจากการทำการประมงน้ำจืดคิดเป็นเพียง 8% ของผลผลิตทั้งหมดของการประมงทั้งประเทศ (กรมประมง, 2548) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตสัตว์น้ำจืดเหล่านี้ถือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของราษฎรในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากทะเล สัตว์น้ำที่มีจำนวนในการจับในอ่างเก็บน้ำได้มาก ได้แก่ กลุ่มปลาไน ปลาตะเพียน ปลาช่อน และปลาดุก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P46.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ชนิดของพันธุ์ปลาที่พบในพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง