ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาแบบเร่งด่วนเบื้องต้นของผีเสื้อกลางวันในบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทัศนัย จีนทอง
เจ้าของผลงานร่วม วราภรณ์ ชินไธสง , กชกร มูลสถาน , วียะวัฒน์ ใจตรง
คำสำคัญ การศึกษาแบบเร่งด่วนเบื้องต้นผีเสื้อกลางวัน;หมู่เกาะแสมสาร
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผีเสื้อกลางวัน (butterfly) เป็นแมลงในอันดับผีเสื้อ (order Lepidoptera) ลักษณะเด่นของแมลงในอันดับนี้คือ ปีกปกคลุมด้วยเกล็ด (scales) ขนาดเล็กเรียงซ้อนกัน ทำให้เกิดสีสันและลวดลายบนแผ่นปีกทั้งสองคู่ ผีเสื้อส่วนใหญ่มีลวดลายและสีสันที่แตกต่างกัน จึงสามารถใช้จำแนกชนิดได้ง่าย ผีเสื้อกลางวันมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นแมลงช่วยผสมเกสร (pollinator) ทำให้พืชพรรณหลายชนิดสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้นอกจากนี้ผีเสื้อกลางวันยังเป็นที่รู้จักและมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ผีเสื้อกลางวันยังช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วยซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P44.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาแบบเร่งด่วนเบื้องต้นของผีเสื้อกลางวันในบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง