ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สื่อการเรียนรู้เรื่อง นาฏศิลป์โขนไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวอาศยา มานะกิจ
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวณัฐชา อ่อนวงษ์ , นางสาวมัสลิน ใจคุณ
คำสำคัญ สื่อการเรียนรู้;นาฎศิลป์;โขนไทย
หน่วยงาน สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเ­ทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นการอธิบายเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ของนักแสดงโขนตัวหลักๆ เช่น ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง อธิบายถึงการคัดเลือกนักแสดงโขนในแต่ละบทบาท และท่าฝึกรำเบื้องต้นสำหรับนักแสดงโขน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=TvPcrYRy1pg
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


สื่อการเรียนรู้เรื่อง นาฏศิลป์โขนไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.