ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รวมศิลป์สร้างสรรค์ โทรทัศน์ครู
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
คำสำคัญ รวมศิลป์;ศิลป์สร้างสรร;โทรทัศน์ครู
หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม จากการสอนศิลปะสู่การ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาสำคัญของการเรียนศิลปะคือ เด็กนักเรียนจะไม่ค่อยชอบ และไม่สนใจเรียนเท่าที่ควร เพราะถูกปลูกฝังว่าวิชานี้ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องเอาคะแนนส่วนนี้ ไปใช้สอบแข่งขันเพื่อเรียนต่อ จึงคิดนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาก­าร และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=D9g0f9Lajas
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


รวมศิลป์สร้างสรรค์ โทรทัศน์ครู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง