ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตของกระเจียวขาวปากเหลือง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
เจ้าของผลงานร่วม สหรัฐ ทองใย
คำสำคัญ กระเจียวขาวปากเหลือง;ปุ๋ยคอก;การเจริญเติบโต;Curcuma cochinchinensis Gagnep.;Organic manures;Growth
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย กระเจียว (Curcuma) เป็นพืชล้มลุกขึ้นอยู่ตามพื้นดินในธรรมชาติ หรือลานหินที่ปกคลุมด้วยอินทรียวัตถุมีหัวอยู่ใต้ดินมีการพักตัวในฤดูแล้ง ใบจะเหลืองและร่วงเหลือเพียงหัว จะเริ่มผลิใบอีกครั้งในฤดูฝน ซึ่งเป็นพืชวงศ์ขิงในประเทศไทยพบว่าพืชวงศ์นี้มีประมาณ 26 สกุล 300 ชนิด ปัจจุบันมีการนำพืชวงศ์ขิงมาใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์แผนไทย เป็นต้น กระเจียวขาวปากเหลือ (Curcuma cochindhinensis Gagnep.) มีเหง้าอวบน้ำ ใบเดี่ยวเรียงสลับออกเป็นกอ 1-5 ใบ ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลมกว้าง 7-12 เซนติเมตร ยาว 12-35 เซนติเมตร กาบใบมีขนาดใหญ่ลักษณะเป็นหลอด ก้านช่อดอกตั้งตรงยาว 2-5 เซนติเมตร เกิดจากเหง้าใต้ดิน ลักษณะของดอก มักจะออกติดกับพื้นดินมีก้านดอกสั้น ใบประดับมีสีขาวอมเหลืองจนถึงสีชมพูอ่อน เชื่อมติดกัน และเรียงซ้อนกันหลายชั้นรูปสามเหลี่ยม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P33.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตของกระเจียวขาวปากเหลือง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง