ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อผลผลิตและปริมาณธาตุอาหารในผักเชียงดา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรรัตน์ ศิริคำ
เจ้าของผลงานร่วม สุริยา ตาเที่ยง , ลัดดาวัลย์ ยอดเพ็ชร , ฐิฏิพันธ์ ปันทะศรีวิชัย
คำสำคัญ อัตราส่วน;ปุ๋ยอินทรีย์;ปุ๋ยเคมี;ผักเชียงดา;การเจริญเติบโต;proportion;organic fertilizer;chemical fertilizer;Gymnema inodorum Decne.;growth
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย จากการสำรวจผักพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนบนที่ผ่านมา พบว่ามีความหลากหลายในด้านพันธุ์และอีโคไทป์ ตลอดจนความหลากหลายในข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการรักษาเชื้อพันธุ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชที่รวบรวมและปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษาของศูนย์ มีอยู่หลายชนิด ได้แก่ นางแลว ผักปลัง เชียงดา เพกา มะรุม โดยเฉพาะผักเชียงดา เป็นผักพื้นเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P32.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อผลผลิตและปริมาณธาตุอาหารในผักเชียงดา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง