ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การสกัดสีจากครามในจังหวัดสกลนคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ราตรี พระนคร
เจ้าของผลงานร่วม เจน พระนคร , สุดารัตน์ สกุลคู
คำสำคัญ ภูมิปัญญา;คราม;การสกัดสี;Wisdom;Indigo;Extraction color
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผ้าครามเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของสกลนคร ผ้าฝ้ายหรือฝ้าไหมที่ย้อมด้วยสีครามจากต้นครามเป็นภูมิปัญญาที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของสกลนคร การย้อมครามเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสั่งสมจากประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นของคนไทยในท้องถิ่นสกลนครมานานกว่าศตวรรษ จากการสำรวจพบว่าในสกลนครมีการปลูกคราม 2 สายพันธุ์ คือ ครามน้อยและครามใหญ่
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P31.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การสกัดสีจากครามในจังหวัดสกลนคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง