ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสำรวจภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรให้สีในอาหารในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เสาวลักษณ์ จิตติมงคล
คำสำคัญ สมุนไพรให้สีในอาหาร;ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม;Herbs for food coloring, local knowledge and culture
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สำรวจและรวบรวมสมุนไพรให้สีในอาหารส่วนใหญ่จะใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือที่ปลูกไว้ในบ้าน โดยใช้ประโยชน์จาก เหง้า ราก ใบ ดอก เปลือก ผล และเมล็ดซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการประกอบอาหารและสมุนไพรให้สีที่นำมาประกอบอาหาร เช่น ขมิ้น ตะไคร้ พริก ใบย่านาง ดอกอัญชัน ดอกคำฝอย ดอกพุด กระเจี๊ยบ ใบเตย ใบขี้เหล็ก แก่นฝาง เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P30.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การสำรวจภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรให้สีในอาหารในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง