ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอการงอกของเส้นขนจากสารสกัดชะเอมเทศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าของผลงานร่วม บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร็ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์ชะลอการงอกของเส้นขน;สารสกัดชะเอมเทศ
หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ภาวะการมีขนไม่พึงประสงค์หรือภาวะขนดกถึงแม้ไม่เกิดอันตรายทางสุขภาพ แต่สามารถก่อให้เกิดปัญหาของสุขภาวะทางจิตใจได้ ความเป็นเซลล์ชนิดต้นกำเนิดของเซลล์เดอร์มัลแพพิลลาจำเป็นต่อการเจริญของเส้นขน ดังนั้นแนวทางหนึ่งในการชะลอการงอกของเส้นขน คือการลดความเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์เดอร์มัลแพพิลลา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดชะเอมเทศและกรดกลีเซอไรซิก ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบได้มากในชะเอมเทศต่อความเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์เดอร์มัลแพพิลลา การใช้สารสกัดชะเอมเทศและกรดกลีเซอไรซิกในการชะลอการงอกของเส้นขน และสามารถเพิ่มมูลค่าสมุนไพรและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกรดกลีเซอไรซิกในภาคอุตสาหกรรมเพื่อจุดประสงค์ในการลดหรือชะลอการงอกขนที่ไม่พึงประสงค์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/impact/3877/
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอการงอกของเส้นขนจากสารสกัดชะเอมเทศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง