ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวกล้องที่มีสีเข้ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ช่อลัดดา เที่ยงพุก
คำสำคัญ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ;ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวกล้อง
หน่วยงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น นักวิจัยจึงมีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องที่มีสีเข้มซึ่งให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ทำการศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมี วิเคราะห์สารอาหารวัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องที่มีสีเข้ม 3 พันธุ์ คือข้าวเหนียวดำ ข้าวหอมนิล และข้าวสังข์หยด เนื่องจากมีปริมาณสารแอนโทไซยานินส์ ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญที่ให้สีเข้มของข้าวกล้อง และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้ศึกษาเปรียบเทียบสูตรและหากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมจากการสกัดด้วยน้ำ ด้วยสารละลายกรดซิตริกและด้วยเอ็นไซม์อะไมเลส หาระดับความเข้มข้น ระยะเวลาและปริมาณที่ใช้ที่เหมาะสม ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวกล้องที่มีสีเข้ม เป็นทางเลือกอีกทางสำหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สามารถเป็นการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์เศษปลายข้าวกล้องสีเข้ม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=29195
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวกล้องที่มีสีเข้ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง