ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัทธินันท์ วาริชนันท์
คำสำคัญ เครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพ;เชื้อแลคติกแอซิคแบคทีเรีย
หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้เป็นการหาศักยภาพการเป็นโปรไบโอติกของแลคติกแอซิคแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้าน โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่ามีเชื้อแลคติกแอซิคแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้าน 2 สายพันธุ์ด้วยกัน ได้แก่ Lactobacillus plantarum SFCB2-7 และ Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 ที่มีศักยภาพการเป็นโปรไบโอติก เพื่อเป็นการต่อยอดผลงานวิจัยและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืช โดยการนำเชื้อแลคติกแอซิคแบคทีเรียผสมลงไป เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นเครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพที่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งจะช่วยในการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร และยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ยับยั้งการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง และลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด อีกทั้งยังเป็นทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติ และกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่สามารถดื่มนมได้เนื่องจากว่าไม่มีเอนไซน์ย่อย lactose ในนม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=44725
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.