ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในการสื่อสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิราพร ขุนศรี
คำสำคัญ กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่;การสื่อสารการตลาด;สโมสรฟุตบอลสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ศึกษากลยุทธ์การสื่อใหม่ในการสื่อสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด โดยใช้สื่อใหม่ผ่านสื่อสังคม 7 ช่องทาง ประกอบด้วย เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ อินสตาแกรม สถานีทางออนไลน์ รายการโทรทัศน์ สโมสรเชียงรายยูไนเต็ด รายการ โทรทัศน์ออนไลน์ ไลน์ ทวิตเตอร์ เป็นกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ในลักษณะการตลาดตามประสบการณ์ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง การตลาดแบบเข้าถึงบุคคล ใช้นักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของทีมเป็นสื่อบุคคลเพื่อสร้างความนิยมและดึงดูดใจในการสร้างกระแส โดยเป็นการสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างสโมสรหรือนักแตะกับแฟนบอลอย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมต่างๆและสื่อสารผ่านสื่อสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการติดตามและอยากมีส่วนร่วมและเกิดการรวมกลุ่มกัน การตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์ ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษ การสร้างทีมนักเตะเยาวชน การพาไปชมการแข่งขัดนัดเยือน เพื่อสร้างให้แฟนบอลเกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสโมสรอย่างต่อเนื่องระยะยาว ให้เกิดความภักดีและผูกพันกับสโมสร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/husojournal/article/view/137921/102574
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในการสื่อสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง