ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเต้าหู้นมสดเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอผง (Development of pomelo albedo fiber enriched milk pudding)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีรนุช ฉายศิริโชติ
เจ้าของผลงานร่วม สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี
คำสำคัญ เต้าหู้นมสด;ใยอาหารจากเปลือกส้มโอผง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สูตรเต้าหู้นมสดที่เติมใยอาหารร้อยละ 0.5 เป็นสูตรที่เหมาะสม ประกอบด้วย ผงวุ้นร้อยละ 0.41 เปลือกส้มโอผงร้อยละ 0.50 เจลาตินร้อยละ 0.62 น้ำตาลทรายร้อยละ 3.79 น้ำร้อยละ 61.54 นมข้นหวานร้อยละ 15.92 นมข้นจืดร้อยละ 16.60 และกลิ่นวานิลลาร้อยละ 0.62 เต้าหู้นมสดที่เติมใยอาหาร มีความชื้นลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต่มีปริมาณใยอาหาร ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมด ปริมาณฟิโนลิกทั้งหมด และความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน (DPPH) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบระดับมาก การเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (4 องศาเซลเซียส) มีอายุการเก็บ 2 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.mua.go.th/users/bphe/downloads/reserch_dusit.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง