ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ต้นแบบผลิตภัณฑ์เกลือลดโซเดียม : การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชุษณา เมฆโหรา
คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์เกลือลดโซเดียม;เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
หน่วยงาน สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ขนาดอนุภาคเกลือที่เล็กลงทำให้รู้สึกว่า อาหารมีความเค็มเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเกลือที่มีขนาดใหญ่กว่าในปริมาณที่เท่ากัน การใช้เกลือปรับลดขนาดในผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้เกลือโรยปรุงแต่งรสชาติหรือเคลือบผิวอาหาร เช่น ขนมขบเคี้ยว เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ หรือไก่ทอด พบว่า สามารถลดปริมาณการใช้ลง 25% อาหารยังมีรสชาติเค็มไม่แตกต่างจากการใช้เกลือปรุงอาหารทั่วไป เนื่องจากเมื่อเกลือมีขนาดเล็กลง เกลือก็จะละลายและแตกตัวเข้าสู่ต่อมรับรสในลิ้นได้ดีกว่าเกลือขนาดใหญ่ ทำให้รู้สึกเค็มได้ดีและเร็วขึ้น ยังสามารถยึดเกาะกับพื้นผิวอาหารได้ดี ทำให้ไม่ต้องใช้เกลือในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น จึงช่วยให้สามารถลดปริมาณการใช้เกลือลงได้ ช่วยลดปริมาณโซเดียม แต่ยังคงได้ความเค็มเท่าเดิมตามที่ผู้บริโภคชื่นชอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://mgronline.com/qol/detail/9610000084946
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ต้นแบบผลิตภัณฑ์เกลือลดโซเดียม : การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง