ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สกว.เปิดตัวเว็บไซต์ “ ฟาร์มรู้สู่สังคม" สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
คำสำคัญ เว็บไซต์Knowledge Farm;การจัดการความรู้;ฟาร์มรู้สู่สังคม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เว็บไซต์นี้จะเป็น ‘บ้าน’ สำหรับเก็บรวบรวมผลงานความรู้ที่ถูกนำไปปรุงรสให้อร่อยชวนชิม ด้วยวิธีการจัดการความรู้อย่างสร้างสรรค์และมีความหลากหลาย ได้แก่ รายงาน บทสัมภาษณ์ อินโฟกราฟิก คลิปความรู้ สรุปงานสัมมนาและกิจกรรม และเป็นคลังรวบรวมงานวิจัยและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ โดยความรู้เหล่านี้จะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นการนำความรู้มาสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ด้วยบุคลิกแบบเป็นกันเอง ลงจากหอคอยงาช้างมายืนข้าง ๆ ประชาชน พยายามดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้สนใจความรู้ แม้จะมีบุคลิกแบบสบายๆ แต่เนื้อหามีคุณภาพสูง ครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และวางใจได้ ที่สำคัญคือ Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยความรู้ และมองเห็นพลังความหวังแห่งการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยให้ดีขึ้นบนฐานของความรู้ บ้านของเราไม่มีรั้ว ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.trf.or.th/trf-events-activities/10188-2015-08-10-08-07-49
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สกว.เปิดตัวเว็บไซต์ “ ฟาร์มรู้สู่สังคม" สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง