ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในผลิตภัณฑ์แคปซูลเคอร์คูมินอยด์ โดยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปคโตรโฟโตเมตรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สายดนีย์ หวังพัฒนพาณิชย์
เจ้าของผลงานร่วม ปิยพร พยัฆพรม , ปัณรส ศิริกนกวิไล
คำสำคัญ สารเคอร์คูมินอยด์;ผลิตภัณฑ์แคปซูล
หน่วยงาน องค์การเภสัชกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้าน นอกเหนือจากใช้ปรุงอาหารแล้ว สารสกัดจากเหง้าขมิ้นชันยังนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และยารักษาโรค องค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญในเหง้าขมิ้นชัน ประกอบด้วย สารในกลุ่มน้ำมันหอมระเหย และกลุ่มสาร curcuminoids การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในผลิตภัณฑ์แคปซูลเคอร์คูมินอยด์ โดยใช้เทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปคโตรโฟโตเมตรี
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P24.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การวิเคราะห์ปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในผลิตภัณฑ์แคปซูลเคอร์คูมินอยด์ โดยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปคโตรโฟโตเมตรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง